Kontakt

Prevádzkovateľ
ALBA – R, spol. s r.o.
Rebarborová 1/A , 821 07 Bratislava

Prevádzka
Hotel Veverica, Kukučínová ul. 76/42, Lesopark Brezina, 911 01 Trenčín

IČO: 36 018 783
DIČ: 2020065553
info@hotelveverica.sk

Rezervácie
+421 32 6420 881
info@hotelveverica.sk