• Hotel Veverica, Trenčín
  • +421 32 6420 881
  • info(at)hotelveverica.sk

Aktuálne informácie

pre návštevníkov

!!!ZRUŠENÁ!!!
Z dôvodu choroby hlavných účinkujúcich je Katarínska zábava ZRUŠENÁ!!!!
Nový termín: 10.2.2024