• Hotel Veverica, Trenčín
  • +421 32 6420 881
  • info(at)hotelveverica.sk

Aktuálne informácie

pre návštevníkov

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA SO SENDREIOVCAMI

- 10.2.2024, 18:00 HOD.
- HOTEL VEVERICA
- vstupné 19 EUR/osoba
- predaj vstupeniek: 032/6420881, info@hotelveverica.sk
TEŠÍME SA NA VÁS.